Välkommen
/

Till oss

 

Historik

Klubben startades 2010 och var från början en blandklubb. Efterhand har klubben utvecklats, vi beslutade att vi ville vara med att utveckla och vara en del av av mckulturen så vi sökte in i SBM. Den 28 September blev vi inröstade i Sverigemodellen. Från och med den 28/3 2015 var vi inte längre en frontpatchklubb utan får bära våra fulla ryggar! Vi har haft 2 lokaler under de åren som gått. Den vi har nu är belägen på :

Södra Stationsvägen 13 635194 Hällberga,Eskilstuna